График прояви 2014

  • Печат

КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ
I полугодие 2014г.

26 февруари 2014г., 14:00ч.

II етап на проекта “Играта в детската градина – механизъм за творческо и социално учене”; научен консултант – проф.д-р Елена Русинова. Дискусия въз основа на видеозаписи на игрови ситуации в детски градини.

19 март 2014г., 10:30ч.
Кръгла маса в партньорство с НБУ на тема: „Частното образование в България – качество, ефективност, перспективи”.

20 март 2014г., 14:00ч.
Дискусионен ученически форум с международно участие на тема: „Училищните правилници – демократичен инструмент или средство за контрол”.

15 април 2014г., 10:00ч.
Фолклорен преглед „НАШИТЕ КОРЕНИ” – традицията продължава вече 13 години.

Законодателство и перспективи в развитието на професионалните колежи – среща с представители на МОН.

Май
Обсъждане на проект на Закон за училищното и предучилищното образование.