Управителен съвет

 Мария Каменова - председател на БАЧУ

Електроинженер, магистър по публична администрация

Работила като:  учител, втора ПКС; организатор в Междувъзовски факултет по микроелектроника; зам.-директор на Обединен техически колеж  към ТУ, София; главен асистент; главен секретар на Национална агенция за професионално образование и обучение в периода 2000 – 2013 г.; директор на Частен професионален колеж по въздушен транспорт.
Диляна Божинова -заместник–председател на БАЧУ

Основател и Директор на ЧСОУ и ЧДГ"Дрита" през 1990 г.

Работи като учител от 1985 г. Магистър по Педагогика от СУ"Св.Св.Климент Охридски" и Мениджмънт от УННС. Носител на почетно отличие на МОН “Неофит Рилски".  

Валентина Денчева - член на УС на БАЧУ

Директор на: Частна детска градина „Веда”, Частно основно училище „Веда”, Частна профилирана гимназия „Веда”. Педагог по образование, работи по специалността  от 30 години, в Частно училище „Веда” – от 14 години.

Награди и отличия: Почетно отличие на МОН за дългогодишна, цялостна, високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. 

Ира Анева -  член на УС на БАЧУ

Ира Анева е управител  Немски училища "Ерих Кестнер" от 1996 год. Завършила е висшето си образовние със специалност “Финанси”. 

Радка Карагьозова- член на УС на БАЧУ

Радка Карагьозова – директор и съосновател на ЧСОУ ”Рьорих”. Магистър Английска Филология от СУ ”Климент Охридски”, ЕМВА, Cotrugli Business School , има специализации по културология и международни икономически отношения. Работи в сферата на образованието от 1991 г.Носител е на награда „Неофит Рилски” за принос в образователната система  Илонка Горанова - член на УС на БАЧУ

Директор на Частна детска градина "Доверие"-София. Тя ще отговаря за координиране и организиране на дейността на частните детски градини-членове на БАЧУ.

  

 Пламен Натов - член на УС на БАЧУ

Управител на частно училище за изкуства "Артис"