ЧСУ “Цар Симеон Велики”

В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е залегнала идеята за мост между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачество http://tzarsimeon.bg Иваняне, София 1393 ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 66 тел.: 02/ 99 77 454 e-mail: office@tzarsimeon.bg