Анкета, организирана и проведена от БАЧУ до родителите на деца от ЧДГ- членове и нечленове на БАЧУ

Благодарим на всички колеги, които се включиха и на родителите, които изразиха категорично своето мнение като наши партньори и съмишленици.

Резултати от проведена анкета с родители

Въпрос № 1: Желаете ли да бъдат отворени за работа с деца частните детски градини и ясли след отмяната на извънредното положение в страната, при спазване на всички противоепидемични мерки и споделена отговорност?

Резултати:

Въпрос № 1

отговорбройпроцентобщ брой
да188084.0%2242
не36216.0%2242

 

Въпрос № 2: Кога бихте завели детето си в детското заведение след възобновяване на работата?

отговорбройпроцентобщ брой
18.05.2020.117352.0%2242
юни58326.0%2242
без отговор583.0%2242
веднага673.0%2242
без риск1105.0%2242
септември25111.0%2242

 

Коментар:

Видно е, че 84% от родителите желаят да бъдат отворени детските градини веднага след отмяната на извънредното положение. Част от отговорилите с „да“ на първи въпрос отговарят, че няма да пуснат веднага децата си там, което говори, че ще изчакат да преценят как ще се развие ситуацията със заболеваемостта.
Голяма част от отговорилите с „не“ на първи въпрос изпитват колебания и страх заради, все още, неоткритата ваксина и сигурно лечение на болестта.
Двама са отговорили на първи въпрос с “не”, но на втори са посочили дата 18.05.2020г. Това може да се тълкува, че не са съгласни с така зададения въпрос. От отговора на втория се вижда, че желаят да пуснат детето си веднага след отмяната на ИП. Следва извод, че не приемат частта за споделената отговорност.

37 от общо 110 родители (33.6% от тях) , които няма да поемат риск да заведат децата си преди сигурно лечение и ваксина или пълно затихване на вируса, отговарят с „да“ на първия въпрос. Т.е., детските градини да заработят с деца, но те биха изчакали по-нататъшно развитие на ситуацията. Това са крайно притеснени хора, които, вероятно и не са притиснати от необходимост някой да се грижи за децата им.

Родители, които заявяват, че ще пуснат децата си в детските градини през септември, са 73 от общо 251 с отговор “да” на първи въпрос. Извод: 29% от родителите, които ще задържат децата си вкъщи до септември, също желаят отварянето на ДГ и ще изчакат развоя на ситуацията. В тази статистическа група вероятно попадат родители с по-големи деца, за които учебната година в училище приключва.

Общият брой на родители, които желаят детските градини да отворят веднага след отмяната на ИП, но няма да рискуват да върнат децата си в тях е 123 в категории: “без отговор”, “без риск” и “септември”. Това са 5.5% от общия брой на всички, попълнили анкетата.
Извод: От 84%, отговорили с “да” на първи въпрос, 5.5% ще задържат децата си до овладяване на риска.

Не малка част от родителите желаят детските градини да възобновят работа с децата дори веднага – 3%. Тук попадат хора, които нямат избор и алтернатива в настоящото положение, за да работят пълноценно.

Най-голям процент съставляват желаещите детските градини да заработят с деца от 18.05.2020г. – 52%. 26% от родителите възнамеряват да изчакат до месец юни или две-три седмици след отварянето на частните детски градини и ясли.