Уважаеми колеги,
от опита, който имам в годините не рядко съм попадала на липса на правна култура на големи и още по-големи ученици! Това определено не е в интерес на нас и на самите тях. Това е моето мнение.

Към нас, членове на БАЧУ, се обърна екип, разработващ проект за правното образование на младежите 16 до 18 години, с молба да попълним приложената анкета. Тя е кратка- 8 въпроса към учителите, преподаващи в 9-12 клас. Резултатите от проучването ще се внесат в Министерство на образованието и Комисията по образованието и науката на Народното събрание.

Проучването е част от дейностите по проект за създаване на образователни видеоклипове по 18 правни теми, които ще бъдат предоставени на разположение на всички училища за ползване в час на класния ръководител, в часовете по „Гражданско образование“ или в други подходящи избираеми предмети и форми на извънкласна работа.

Линкът към анкетата, която молим да бъде попълнена е:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSee8cXH-a-zZ2CH3mnjfg6ZdO_ezQJs8dLTTyi4hwlwqsrkg/viewform?usp=share_link

Обръщаме се към вас, с молба да съдействате, учителите, които преподават от 9-ти до 12-ти клас да я попълнят, за което предварително благодарим.
Както отбелязах, анкетата се провежда с цел проучване на правната култура и познания на младежите от 16 до 19 г. и считам, че е в наша подкрепа като образователни институции, да се отзовем на поканата.

ЗА повече информация – приложенията:

Писмо-БАЧУ членове


Писмо-БАЧУ