По искане на група ученици от Частна професионална  гимназия „Акад. Любомир Илиев”гр. Пловдив на 14.05.2010 г. министър-председателят на Р България г-н Бойко Борисов ги прие и разговаря с тях. Учениците поставиха въпроса за законодателното уреждане на принципа „Парите следват ученика” и за учениците, които учат в частни училища. … Прочетете повече »

НАГРАДЕНИ  УЧИТЕЛИ ОТ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА
ПОСЛУЧАЙ 24 МАЙ
     Послучай 24 май- Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, учители и директори в столични училища бяха наградени с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. По предложение на БАЧУ сред отличените са и  колеги от частни училища- наши членове. Наградите бяха връчени от министъра на образованието, младежта и науката  г- н Сергей Игнатов  на тържествена церемония  на 24 май 2010г. в МОМН. … Прочетете повече »

     Послучай 24 май- Деня на славянската писменост и българската просвета и култура, по предложение на БАЧУ, учители и директори в частни училища бяха наградени с почетно отличие “Неофит Рилски” за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета. Наградите бяха връчени от министъра на образованието и науката г- н Даниел Вълчев на тържествена церемония, организирана от РИО- гр. София на 21 май 2009г. в театър “София”. … Прочетете повече »

На 22 май в Дирекция “Архитектура и градоустройство” към СО се състоя среща с главния архитект на София г-н Петър Диков. Целта на срещата беше представяне на карта на училищната инфраструктура в столицата и на общински терени, отредени за строителство на детски градини и училища. … Прочетете повече »

До Народното събрание За законодателно уреждане на статута на частните училища и на принципа “Паритеследват ученика”- представени са предложения до Комисията по образование и наука към 40-то Народно събрание за изменение и допълнение на Проектозакона за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка. … Прочетете повече »