Изх. № 2/10.01.2023 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ДА НИ Е СПОРНА И БЛАГОСЛОВЕНА 2023 ГОДИНА!
ДА НИ ДАРИ С ДАРОВЕ, КОИТО ОЧАКВАМЕ И ЗАСЛУЖАВАМЕ ДА ПОЛУЧИМ!

Сигурно и при вас годината започна напрегнато, с бързина и напрежение!

Заедно така започваме и в БАЧУ!
Предстоят участия на УС, за които ще имате информация в календара.

На 11.01.2023 г. ще проведем заседание на УС на БАЧУ, като ще бъдете запознати с взетите решения по дневния ред.
Тази и следващите седмици, до края на м.януари, са наситени с дейности.

ИНФОРМИРАМ ВИ, за срещата на членовете (месечна среща), която УС организира на 20.01.2023 г., по тема, по която достатъчно време се борихме.

Това е УЧАСТИЕТО, ВЪЗМОЖНОСТТА НА ЧОИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ПРОГРАМА ” ОБРАЗОВАНИЕ” ( новото наименование на ОП “Образование”).

На 30.11.2022 г., в мейл, имате изпратена Годишната Индикативна програма Образование, където са описани приоритетите на програмата и най-после възможността и ЧО да бъде бенефициент. Но къде и как точно!?

За да получим много повече информация и отговор на наши въпроси, сме поканили външен експерт, с компетенции по европейски и международни проекти и програми.
СРЕЩАТА, РАЗГОВОРИТЕ, ЩЕ ПРОВЕДЕМ НА 20.01.2023 Г., 10.00 Ч.
Повече за нея ще научите от приложените ПОКАНА И ФОРМУЛЯР (https://forms.gle/ApH7vrfzDPdgTPSr7).

УВАЖАЕМИ,КОЛЕГИ,
най-после имаме светлина в тунела по отношение на участието на ЧДГ и ЧУ в приоритетите и УС ви очаква с включване, онлайн или на живо в сградата на ЧСУ “Артис”, нашият домакин. Благодарим на Пламен и неговия екип за изразената готовност. Моля, да се съобразите с конкретиката, изразена в поканата и формуляра.
Благодарим предварително!

Приложения:

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ФОРМУЛЯР ЗА ВКЛЮЧВАНЕ –  https://forms.gle/ApH7vrfzDPdgTPSr7

ПОКАНА _участие на ЧО в П Образование