Частно езиково училище BRITANICA Park School

Сайт: https://britanica-parkschool.bg/
E-mail за повече информация:
info@britanica-parkschool.bg
Е-mail за прием:
priem@britanica-parkschool.bg

Адрес: кв. Драгалевци, ул. “Момино венче” 27

Телефон:
+359 2 488 78 77
+359 899 99 52 55

Обучение от 1. до 12. клас

Ранно чуждоезиково обучение. Интензивно обучение по английски език. Втори западен език: испански или немски език.

Иновативна образователна методика: Обучение, базирано на проекти; Дизайн мислене; Интердисциплинарни връзки.

Профили след 10. клас:
Математика и физика с интензивно изучаване на езици
Хуманитарен профил с интензивно изучаване на езици
Биология и химия с интензивно изучаване на езици
Бизнес и предприемачество с интензивно изучаване на езици

Кариерно развитие и менторство