Адрес:
парк “Езеро”, сграда Колеж по туризъм към Университет “Проф. д-р Асен Златаров”, ет.2, Бургас, България

Телефони:
+359 88 812 2243 – Николета Петрова – въпроси, свързани с развитие на “Френе”, прием и учебна дейност
+359882 283 725 – Калбие Хаджиибрахим – Административни въпроси

Електронна поща:
info-200124@edu.mon.bg – кореспонденция по училищни въпроси – прием за учебната 2023/24г.
office@frene.bg – кореспонденция за Лятна академия

Уеб-сайт:https://frene.bg/