Благодарим на Регионална библиотека “Пейо Яворов”, че включва нашите ученици в дейностите и събитията, изискващи общуване на английски език! Това са възможности, които надграждат техните езикови, комуникативноречеви, литературни и социокултурни компетентности. И в края на шести клас защитават нива В1 и В2 по международната езикова рамка на Cambridge University, Britain!