Ранно чуждоезиково обучение, музика, хореография
e-mail: ruliceum@abv.bgruliceum@mail.bg web: http://ruliceum.org/

ДЕТСКА ГРАДИНА с ранно чуждоезиково обучение по руски и английски езици и допълнителни занятия по интереси: хореография, музика, изобразително изкуство, художествено слово, спорт.