Ранно чуждоезиково обучение по английски и руски език.
e-mail: ilonka05@abv.bg
web: www.doverie-bg.net
Децата се възпитават, обучават и развиват по програма, предварително обявена и одобрена от Министерството на образованието, младежта и науката.
Адрес:
гр.София
кв.”Редута”
ул.”Калиманци” № 43

ул. “Иларион Драгостинов” № 46

ул. “Детелин войвода” № 10
ул. “Кочани” № 7
GSM: 0888 985 815