Към всички учители, ученици, родители,

Честита и успешна учебната 2019/ 2020 година!
С пожелание да сме единни и заедно в търсенето на промяната!

С уважение,
Мария Каменова
Председател на БАЧУ