Денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май бе специален за членовете на Българска Асоциация на Частните Училища, тъй като бяха връчени почетните отличия „Неофит Рилски“, с които министърът на образованието и науката удостоява колеги за професионалните им постижения, и наградите на РУО – София-град за принос и заслуги към столичното образование.

Наградени бяха:
• Правда Китанова – директор на ЧСУ по изкуства и чужди езици „Артис“
• Боянка Генова – старши учител в ЧДГ „Доверие“
• Ангелина Котева, главен учител в ЧСУ „Питагор“
• Радослав Димитров, старши учител в ЧДГ “Доверие”
• Мариана Гиргинова, старши учител в ЧОУ ”Светлина”
• и други..

Благодарим Ви за труда и устойчивостта в новото време!