Членовете на БАЧУ

Всички членове на БАЧУ са лицензирани учебни заведения. БАЧУ обединява общо 55 частни училища, професионални колежи и детски градини.