Адрес:
България, Пловдив
ж.к. Тракия
ул. “Вълко Шопов” №14

Email: chpgikn@gmail.com

Телефони за контакт:

0882 933 572 – Росен Герасимов
0882 933 574 – Стела Петрова
0882 933 400 – Д-р ик. инж. Петър Нейчев
0882 933 405 – Проф. д.ик.н. Асен Конарев
0882 933 505 – Радостина Нейчева
0882 933 412 – Атанас Костов

Говорете с нас безплатно – 0800 90 011

https://gikn.eu/bg/