Адрес:
ул. „5006-та” №2
НПЗ „Искър” София 1528
(бул. „Искърско шосе”)

Тел. 02 / 99 64 059
e-mail: info@ispanskouchilishte.com

Метро: Искърско шосе
Автобуси: 10, 14, 88 и 604
Трамваи: 20, 23

https://www.ispanskouchilishte.com/