Уважаеми колеги,

Център за обучение и квалификации „Цар Симеон Велики“, гр. София Ви кани да участвате в педагогическа научно-практическа конференция Даскалоливница на тема „Между традицията и новаторството“, която ще се проведе на 25.11.2021 г. от 18.00 до 20.30 ч.

Конференцията е посветена както на традиционните, така и на иновативните педагогически практики в образователни институции, които са свързани с повишаване на интереса към образователния процес на учениците. По време на събитието ще се обърне сериозно внимание на интегрирането на иновативни практики в обучителния процес. Ще се разгледат и различните аспекти във взаимодействието учител-родител-ученик в традиционните и дистанционни форми на общуване. Всички участници в конференцията ще имат възможност да обменят опит в прилагането на принципите, идеите и методите на образователния процес в своята работа.

Конференцията ще се проведе в хибридна форма – присъствено, при спазване на всички противоепидемични мерки и онлайн.

В прикачен файл ще откриете програмата на конференцията, темите и лекторите, които ще вземат участие в събитието, както и практическите работилниците.

Очакваме Ви, за да споделим мисли за бъдещето на българското образование!

Заявка за участие

Заедно можем повече!

Поздрави,

Екип Център за обучение “Цар Симеон Велики”
ЦО „Цар Симеон Велики“,
ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 66,
гр. Банкя, Иваняне
ел.поща: obuchenie@tzarsimeon.bg