Ново постижение на БАЧУ в резултат на проведената работна среща с министър Вълчев и екип на МОН

Изх. № РУО1-8004/09.04.2020 г.