Отпадна необходимостта от попълване на Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството  от родители на деца и ученици от частните детски градини и училища