Включване в стратегията за развитие на столичното образование

По инициатива на БАЧУ частните училища са включени в Стратегията за развитие на столичното образование