Държавната субсидия за частните училища всъщност ще вдигне таксите

„За да бъде приложен принципът „парите следват ученика“, трябва още много работа по стандарта за финансиране“, казва шефът на БАЧУ Милка Славчева. – Г-жо Славчева, как ще коментирате решението на депутатите частните училища да получават държавна субсидия, при условие че приемат без такси 20% от учениците? – Българската асоциация на частните училища оценява като положителна стъпка приетото решение да се дава държавна издръжка за задължителното обучение на децата и учениците, които учат в частни детски градини и училища. Безспорно заслугата е на вносителите и на всички, които и преди тях работиха по закона. Но в случая много се спекулира, че виждате ли, държавата дава пари на частните училища. Няма такова нещо. Частните училища категорично не ги искат тези пари за себе си. Ние обещахме да намалим таксите и не сме променили позицията си. Но поставянето на условие за 20% безплатен прием според нас е голям компромис, който вероятно е бил неизбежен от гледна точка на коалиционната политика, но за съжаление той прави почти неизпълнимо решението, взето от парламента.

– Защо е неизпълнимо?

– Преобладаващата част от частните училища имат около 8000 лв. годишна такса на ученик – сума, нужна да се издържа училището и без държавния стандарт. Ако приемем 20% деца безплатно, значи тази сума ще я платят 80 деца. 20 родители няма да платят. Веднага ни се казва: „Да, но всички 100 деца ще получат по 1400 лв.“. Да, вярно е. Това прави обща сума от 140000 лв. Но ако ние изпълним обещанието си, ако намалим таксата с 1400 лв. – толкова, колкото ще получат всички деца, какво остава – 6600 лв. Т.е. 80 деца ще платят по 6600 лв. Но 20 деца няма да платят. Добре, кой ще плати? Няма вакуум в сферата на финансите. Близко до ума е, че плащащите родители ще бъдат натоварени допълнително. Иначе сметките не излизат. Затова повечето училища засега не искат да се включат в държавното финансиране – защото искат да са почтени към родителите. Всъщност философията на закона се променя, а именно – държавата да даде полагащите се пари на децата, както ги дава на всички, учащи в държавни и общински училища. А оттук нататък е право на родителите да правят своя свободен избор и в зависимост от него парите да отиват там, където се записва детето.

– Някои виждат решение в увеличаване на броя на децата в паралелка.

– Дават ни се подобни препоръки оттук и оттам. Но това е пак манипулация. Частните училища набират своите ученици на пазарен принцип, чрез реклама, чрез привличане със своите предимства и резултати. Това не е лесна работа. Там децата не се записват по списък както в общинските училища. Много моля да не се дават такива нереалистични препоръки, защото те са абсолютно неизпълними. Това не е държавен прием, а прием на свободен избор по пазарен принцип. Освен това предимството на частното училище е именно по-малкият брой ученици в паралелка. Това е и договорът, който сключват нашите родители – между 10-14 ученици, а не 26 или 30.

– За какво може да се изразходва държавната субсидия от 1400 лв.?

– Не е ясно. В закона е записано, че тя се дава за задължително обучение, за изпълнение на задължителния учебен план. Това означава заплати и осигуровки на учителите, разходи за консумативи, ток, вода, отопление и толкоз! Тези 1400 лв. няма да покрият дори необходимите разходи за заплати на учителите в частните училища, макар че вече възнагражденията им не са толкова големи, колкото преди. Да не говорим, че издръжката на децата със специални образователни потребности, които трябва да са част от тези с 20% безплатно обучение, е доста по-голяма от издръжката на останалите деца. Необходими са и ресурсни учители.

Освен това ние питаме – само толкова деца ли има в България, които заслужават да им се дадат предимства да учат в по-качествени училища? Защото настояването 20% да се приемат в частните училища е едно признание за нас. Неслучайно резултатите от последното национално външно оценяване на седмокласниците показаха, че частните училища например в София са на челните места – в топ 20 на най-добрите училища 16 са частни.

Другото подхвърляне е: „Ами ще си дадат от печалбата“. Моля, моля! Няма частен субект, който е регистриран по Търговския закон и който да не формира печалба. Това е по закон. Как може частните училища да се обвиняват за това?! Освен това е мит, че печалбата им е огромна. Те плащат данъци, а голяма част от това, което остава като печалба, се реинвестира в купуването на нови компютри, обзавеждане и др. Откъде да намерят пари? Вече години наред държавата един компютър не е дала на частно училище, а се разпределят много пари по националните програми, до които частните училища нямат достъп. – А за какви допълнителни дейности се изразходват останалите 6600 лв.?

– Да почнем от наема. Кое общинско или държавно училище плаща наем? Наемите са твърде сериозно перо. Второ – ремонти. Протича покривът, трябват пари. След това – материално-техническа база, в смисъл обзавеждане – маси, столове, чинове, техника. Всичко това се купува от частните училища с техни собствени средства, т.е. от родителите. По-нататък – извънучилищни дейности; целодневно обучение; хранене; транспорт и др. 1400-те лв. трябва да покрият задължителното обучение по учебния план. Само че в частните училища обучението е целодневно. Общинските училища получават допълнителни средства за целодневно обучение по една от националните програми. Частните училища не получават. Ако стриктно следваме записания текст, значи тези 20 деца би трябвало да бъдат обучавани само в часовете до обяд. Това етично ли е? Да не говорим, че в частните училища не всички задължителни часове са до обяд, те са преплетени със свободно избираеми часове. Е, как ще се отнесе обществото, ако така буквално кажем, че ще приложим разпоредбата, но за тези часове, които са задължителни? Никога няма да го направим. Затова казваме, че ние не я приемаме.

– Какви други проблеми виждате в новоприетата разпоредба?

– Това, което е записано, изобщо не е ясно и разработено. Записано е например, че ако се приеме държавното финансиране, частните училища могат да извършват срещу заплащане дейности извън финансираните от държавата. Но кои са тези дейности? Този въпрос трябва да се разработи в държавния стандарт по финансирането. На този етап частните училища нямат указание с колко процента започват първата година. Освен това от чисто педагогическа гледна точка не е ясно какво ще стане с дете, което е прието безплатно, защото е отговорило на изискванията – например е талантливо, но на следващата година по някакви причини постиженията му са променени. Вие представяте ли си какъв психологически проблем ще настъпи, ако кажем на родителя, че детето му вече не отговаря на изискванията. Да не говорим, че колегите ще бъдат много затруднени тук да измислят показатели и критерии за това кой е талантлив.

Другото – кой ще определи как да се изберат тези 20%. Аз мисля, че държавният образователен стандарт за финансиране на институциите трябва да даде основополагащите норми и изисквания, а самият ред за прием и конкретни изисквания да се запишат в правилника на училището. Иначе ще настъпи голям субективизъм. Директорите ще понесат много обвинения, че си нагаждат нещата. Опасяваме се и от натиск по телефон или на място от различни хора, било в системата или на високи длъжности, за да бъдат приети техните деца. Имаме изстрадан опит преди години по повод на отдаването на общинска база под наем на частни училища. Да не говорим и за противоречията и конфликтите, които ще настъпят вътре в самото училище. Когато родителите разберат, че дадени деца са приети без такси, някои от тях може да поискат техните деца също да бъдат тествани дали са талантливи. Най-голямото недомислие тук е за детските градини. Кой е този, който ще отсъди кои 5-6 годишни деца са талантливи? Абсолютно нереалистично и антипедагогично. Затова колегите казват, че няма да кандидатстват, защото ще бъдат натоварени с много негативни действия и последствия. И вместо да изпише вежди, новата възможност ще извади очи и ще нанесе поражения.

– Какво смятате да предприемете оттук нататък?

– За нас това не е окончателното решение. За да бъде приложен принципът „парите следват ученика“, е необходима допълнителна работа и изясняване на всички въпроси, които нямат отговор в приетия популистки и неработещ текст. Ние не искаме да натоварваме родителите с допълнителна такса, това неминуемо ще доведе до отлив от частните училища. Държим да запазим родителите и частните училища да се развиват, а не с недобре обмислени решения да настъпи отлив в тях. Има 3 години до влизането в сила на този член. През това време трябва да се работи сериозно и много внимателно по стандарта за финансиране на институциите, за да стане текстът работещ. Убедени сме и ще работим това най-после да се случи!

Източник: http://www.segabg.com/article.php?id=769799