Ден на отворените врати в БАЧУ

Среща, разговор с представител на частна детска градина, по въпроси на частното образование.
Очаквайте следващия Ден на отворените врати в календара на БАЧУ, 25 юни 2019 . – офис на Асоциацията.