Дата: 20.09.2019.

Час: 12.00-14.00

Място:
ул. “Христо Белчев” 21, офис 104
гр. София

Достъп:
Свободен

Регистрация за мероприятието до 20.09.2019:
089 246 99 92
е_mail: bachu.bg@gmail.com

За събитието:

Имате ли отговор на въпросите:
1. Кой и как защитава и отстоява развитието и равнопоставеността на частното училищно образование (ЧУО) в България на държавното и общинското?
2. Кой отстоява правата на ЧДГ, ЧУ и ЧПК и защитава общите им интереси пред законодателната, държавната и общинските власти?
3. Кой популяризира постиженията на ЧУО на ниво общество, държава и съдейства за изграждане на техния положителен публичен образ?
4. Кой инициира проекти за усъвършенстване на законодателството в сферата на предучилищното и училищно образование?
5. Кой популяризира и развива активно сътрудничество на общността на ЧУО със сродни европейски организации?

На тези и други въпроси може да получите отговор на 20.09.2019 г. в Деня на отворените врати на Българската асоциация на частните училища!

Мария Каменова
Председател на БАЧУ