“Капят, капят капчиците вън.
Зън-зън-зън. Зън-зън-зън.
По тревите, по цветята
И поливат вред земята.
Зън-зън-зън. Зън-зън-зън.”

Вижте повече »