Член на Българската асоциация на частните училища може да стане ЧДГ, ЧУ, ЧГ и Колеж, получили лиценз от МОН, да спазва условията на Устава, да е функционирала в продължение на минимум 3 години. Членове на БАЧУ могат да бъдат физически и юридически лица.  За почетни членове на БАЧУ могат да бъдат избирани лица, които са допринесли с дейността за развитие на частното образование в страната.  Условията за членство в БАЧУ са определени в Устава, чл. 27, чл. 29, чл. 30 и чл. 31. Тук можете да изтеглите Заявление за членство в БАЧУ

Приложения към него:

  1. Копие от заповед на МОН за откриване на училището, колежа, детската градина.
  2. Декларация за обстоятелствата по чл. 30 от Устава на БАЧУ, по образец. Изтеглете Декларация за обстоятелствата.
  3. Решение за съдебната регистрация на юридическото лице, носител на лиценза (копие).
  4. Решение на управляващия орган на юридическото лице, носител на лиценза, за кандидатсване на частното училище, детска градина или колеж за член на БАЧУ, копие.
  5. Кратка информация за организацията.
  6. Рекламни материали или електронна страница на кандидата.

За повече подробности и информация: