Eдинствен сертифициран национален обучител от частното образование към МОН

Представител на БАЧУ, г-жа Розалия Николова – ЧДГ “Мария Магдалена”, е единствения сертифициран национален обучител от частното образование към МОН за “Въвеждане на фукционална оценка чрез ICF-CY на индивидуалните потребности на децата и учениците”.
На 10.06.2019 г., всички преминали успешно обучението бяха поздравени от г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието, която връчи и сертификатите.
Поздравление!