Здравейте, колеги!

Препращам изпратена от екип на Ernst & Young Bulgaria EOOD,информация в резюме, на възможностите за безвъзмездно финансиране, по които частните училища могат да се включат като бенефициенти.

Очакванията ни са тези възможности да бъдат отворени в месеците до края на 2022 г.

Екипът прие да се срещне с нас на месечната ни среща, което е още една възможност да се запознаем с програмите от НПВУ, в които можем да участваме.

EY_Финансиране за частно образование_09-2022