Здравейте, колеги, В приложенията ще откриете покана с линк за регистрация и допълнителни документи, свързани с предстоящата международна конференция на ЕКНАЙС в Истанбул, Турция от … Прочетете повече »

Състезанието ще се проведе на 13 април, събота, за деца от подготвителни групи/класове и ученици І – ІV клас за учебната 2018-2019 година. Математическото предизвикателство … Прочетете повече »

На 11 май от 14.00 часа ще се проведе Фолклорен фестивал “Нашите корени” 2019, Пловдив в Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“. … Прочетете повече »

Неформални работни срещи на Председателя на БАЧУ с Директора на Института по математика, БАН и научноизследователски екип СУ “Св. Климент Охридски”- Приоритет 6 от дейността … Прочетете повече »