ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БАЧУ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕДИШНИЯ УС

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ИЗПРАЩАМ ПОКАНА ЗА ИЗНЕСЕНО РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БАЧУ НА 02.03.2023 Г., 15.30 Ч.
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием на нов член на БАЧУ – ЧНУ “Селестен Френе”, гр. Бургас
2. Мартенска онлайн среща на членовете на БАЧУ с домакин – ЧСУ “Юрий Гагарин” с основна тема, предложена от колегите ” “Изкуството в помощ на развитие на Емоционалната интелигентност в училище”, която ще бъде реализирана в следните подтеми:
– Как стигнахме до темата за Емоционалната интелигентност?
– Как на практика прилагаме познания и умения, за да развиваме Емоционалната интелигентност, като ключова компетентност?
– Открит урок във 2 клас в часа “Традиции, бит и култура” – ролева игра
– Мнението на експерта- гост д-р Антонина Кардашева
Всичко това в рамките от 40 до 50 минути максимум.
В препратен мейл имате изпратеното предложение от колегите от Камчия.

3. Други от Календарния план на БАЧУ
4. Други.