Изх. № 46/ 30.04.2022 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
свиквам извънредно онлайн заседание на УС на БАЧУ на 04.05.2022 г., 15.00 ч.- 16.00 ч. със следния дневен ред:

1. Предстоящи:

-10.05.22, месечни срещи на членовете на БАЧУ с дневен ред: обсъждане на такси, финансово състояние, каква да бъде реакцията на БАЧУ; съобщение на координаторите за работата на ТРГ; Модератори- членове на УС на БАЧУ; формат на провеждане- хибриден; място на провеждане?

-11.05.22 г., откриване на фолклорния фестивал „Нашите корени“, предложение към членовете за предстоящо провеждане и излъчване аналогично като 2021 г. или друг вариант

-18.05.22 г. награждаване на училищата и градините за Наградата на кмета на СО- очакваме решението на СО

-24.05.22- определяне/ покана към членове на БАЧУ училища/ детски градини за определяне на ученици, които да се включат в общ хор, който да изпълнява пълния текст на химна „Върви народе възродени“ пред Народната библиотека и паметника на Св. Св. “Кирил и Методий”.

– определяна на дата за ОС на БАЧУ – първата седмица на м. юли, дата???, място?

– необходими данни от НЕИСПУО за ЧО – изпращане на искане до МОН, М. Гайдарова с точни данни

2. Други:

– разговор с адвокат по предложение на В. Денчева
– предложение за нисколихвени заеми от МИР
– участие на УС в ОСТС
– други…съобщения

Предлагам за администратор на заседанието П. Натов.
Колеги, във връзка с предстоящото актуализиране на Бюджет 22 ви изпратих информация за исканията на НУС и Синдикат “Образование”, КТ “Подкрепа”, отправени към ОСТС, министър-председател и др. Моля да се запознаете с тези писма и да ги обсъдим на утрешното заседание на УС.

Очаквам ви за обсъждане и конкретни коментари и предложения по т. 1 и в т. Други.

С уважение,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ