обсъждане на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България (2021- 2030)


Подробности за събитието


Участие на БАЧУ в заседание на ОСТС за обсъждане на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България (2021- 2030)