На 29 март 2019 година ще се проведе общо събрание на БАЧУ.