Онлайн заседание на УС на БАЧУ


Подробности за събитието

  • Дата:
  • Категории:

Изх. № 110/ 07.09.2020 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
на основание решение на УС от 31.08.2020 г. и възникнали в периода въпроси за обсъждане, свиквам онлайн заседание на 10.09.2020 г., 14.30 ч. при следния дневен ред:
1. Прием на нови членове на БАЧУ- Американския колеж в София и ЧДГ “Аника”, по подадени документи за членство- документите са изпратени по електронната поща.
2. Участие на БАЧУ в заседанието на ОСТС, което ще се проведе на 16.09.2020 г.- дневният ред на заседанието имате изпратено по електронната поща. Разговор за приоритетите ни в ЧО за този Отраслов съвет.
3. Включване на БАЧУ, по предложение на секретариата на EFEE, във всички (5) тематични работни групи на ОИСР, създадени в рамките на Програмата на ОИСР за бъдещето на образованието и уменията 2030- престижно и привилегировано участие, което е чудесна възможност да участваме във формирането на глобалния дневен ред в образованието на Европа.
4. Прием на проекта за стратегически линии и план на БАЧУ 2020/ 2021 учебна година.
5. Други – изпълнение на разпоредбите на ЗМИП и ДАНС

Предлагам за администратор на заседанието г-н Пламен Натов.

Очаквам ви!

С уважение,
Мария Каменова
Председател на УС на БАЧУ”