Уважаеми колеги,
днес, 13.03.2023 г., с Валя посетихме базата на кандидата за член на БАЧУ- ЧДГ КИДСВИЛ, намираща се в Бояна. Разговаряхме с един от собствениците, разгледахме базата и организацията на работа в ДГ. Те отговарят на изискванията, определени в Устава на БАЧУ.