Провеждане на онлайн среща с желаещи членове на БАЧУ, да кандидатстват за държавно финансиране.


Подробности за събитието