Разговор на председателя с директор комуникация НАП, г-н Росен Желязков, за включването на ЧОИ в мярката “Подкрепа чрез оборотен капитал”- 16.02.2021 г.


Подробности за събитието