Разговор с ИА ОПНОИР за участие на ЧО в проекти на ОП 08.02.2021. г.


Подробности за събитието