Неформални работни срещи на Председателя на БАЧУ с Директора на Института по математика, БАН и научноизследователски екип СУ “Св. Климент Охридски”- Приоритет 6 от дейността на Асоциацията “Разширяване на сътрудничество с университети и други организации”