Уважаеми госпожи и господа,

Уведомявам Ви, че на 03.05. 2022 г. от 10.00 часа ще се проведе заседание на Отраслов съвет за тристранно сътрудничество, като за присъственото му провеждане е осигурена зала 5, етаж 5 в МОН, както и възможност за алтернативно онлайн включване.

Дневният ред на заседанието е, като следва:
1. Информация за достигнато увеличение на РЗ.
2. Предложения за актуализация на РБ.
3. Предложения за промени в Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
4. Разни.

Допълнително ще получите имейл с официално писмо от г-жа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката. В писмото ще бъде поставен и линк за онлайн връзка.

С уважение,

Жасмина Александрова
Секретар на ОСТС