Заседанието е пренасочено от 05.09.2023 г. за 25.09.2023 г. от 14.00 часа.