Заседанието на секция „Училища“ ще се проведе на 12 април 2019 година в ЧОУ “Светлина” от 14.30 часа по въпроси на физическата среда и текущи задачи на секциите.