Заседание на УС на БАЧУ във връзка с въвеждане на онлайн обучение в училищата


Подробности за събитието