Изх. № 05/ 06.01.2022 г.

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА УС НА БАЧУ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
насрочвам заседание на УС на БАЧУ за 18.01.2022 г., 14.00 ч.- 16.00 ч. при следния дневен ред:
1. БАЧУ и 25 години от създаването- обсъждане на проект на разширен план за честването под флага на годишнината.
2. Предложения за промени в ЗПУО и други закони- създаване на работна група
3. Консултативен съвет- учредително събитие.
4. Предстоящата месечна среща на членовете на БАЧУ.
5. Ел. енергия за училищата и детските градини- адаптирана цена за неиндустриално потребление.
6. Други.

Администратор на заседанието в платформата Meet ще бъде колегата Пламен Натов.

Колеги, очаквам и вашата обратна връзка по повод на исканото становище от председседателя на КОН в 47-мото НС, г-жа Ирена Анастасова, към БАЧУ. Имате мейл от 06.01.2022 г.

С уважение,

Мария Каменова
Председател на БАЧУ

проект_честване.25 години БАЧУ