На 20 март ще се проведе заседание на управителния съвет на БАЧУ.