Членство в други органи и организации

Българската асоциация на частните училища е член на:

  • Отраслов съвет за тристранно сътрудничество към МОН
  • ЕКНАЙС (Европейски съвет на националните асоциации на независимите училища)
  • Консултативен обществен съвет по образование към Столична община
  • АИКБ (Асоциация на индустриалния капитал в България)