Ръководството на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА (БАЧУ) най-учтиво Ви кани да присъствате на:
Национален форум:
„Традиции, иновации и предизвикателства” – 10 ноември 2017 г., от 13:00 до 17.00 ч.,във Френски инситут в България, гр. София, пл. Славейков 3, зала „Славейков“.
Форумът е посветен на 20 години от създаването на БАЧУ и 25 години от възраждането на частното училищно образование в България.
Във форума ще участват експерти от МОН, СУ „Климент Охридски“, представители на ЕП в България, Европейската асоциация на независимите училиша, АИКБ:
Красимир Вълчев – министър на образованието и науката;
Наталия Михалевска – директор на дирекция в МОН и председател на комисията за иновации;
Ваня Кастрева – началник на РУО, гр. София;
проф. Нели Бояджиева – СУ „Климент Охридски“;
доц. Марина Пиронкова- СУ „Климент Охридски“;
проф. Галин Цоков- ПУ „Неофит Рилски“;
Теодор Стойчев- ръководител на Представителството на ЕП в България и представител на Европейската асоциация на независимите училиша
Васил Велев- председател на УС на АИКБ
Темите, които ще бъдат дискутирани на националния форум обхващат следните области:
Традиции, алтернативни тенденции и предизивкателства в равитието на частното училищно образование
Европейски и международни практики в частното образование и уроците за нас
Иновациите в частните училища- картина и оценка
Бъдещето в Училището на бъдещето
Предизвикателства и перспективи пред частното образование – споделен опит и практики от членове и нечленове на БАЧУ