Фолклорен преглед “Нашите корени”

 На 18 март 2009г. в Дом на културата “Средец” се проведе юбилейното (десето) издание на фолклорния преглед “Нашите корени”, в който участваха около 200 деца и ученици от частни детски градини и училища- членове на БАЧУ. По преценка на журито тазгодишният преглед е на по- високо ниво в сравнение с предишните години, което се обяснява с повишения интерес, задълбочената работа и усилия, както на учениците, така и на техните ръководители. Поздравления за отличените в крайното класиране. Резултатите са отразени в протокола на журито.