Форум: “Частните институции в българската образователна система- управление и предизвикателства”…

На 11 октомври 2019 г., Българската асоциация на частните училища, с участието на МОН, проведе работна среща с повече от 90 участници – представители на частните образователни институции – частни детски градини, частни училища и частни професионални колежи, с респектиращото участие на министъра на образованието и науката, г-н Красимир Вълчев, зам.-министър г-жа Сачева и голям екип от ръководители и експерти от МОН.

Противно на всички форуми, на които често сме свидетели, министър Вълчев не само поздрави участниците, но остана и отговори на конкретни въпроси по време на предвидения в програмата разговор и дискусия по проблеми, които ЧДГ и ЧУ трябва да преодоляват. Зам-министър Сачева беше до края на работната среща, като отговори и направи коментар на някои от зададените по-късно въпроси, както и поетите ангажименти от страна на министерството. Срещата беше диалогична и с чуваемост и от двете страни.

С конкретни факти, експертният екип на дирекция “Образование на българите зад граница и училищна мрежа”, МОН, показа, че ЧО се развива. Създадени са нови ЧДГ и ЧУ, което дава увереност, че частните образователни институции са предпочитани и желани. Безценно и практически ориентирано, беше представеното от тях, за конкретните изисквания в наредби по ЗПУО, свързани с ЧО.

Проведените конструктивни разговори и споделеното от участниците провокираха очакване за нови работни срещи в този състав.