Уважаеми госпожи и господа,

Бихме искали да Ви информираме за проведена на 04.12.2023 год. в Будапеща (Унгария) среща на върха, посветена на климата и климатичните промени – “CLIMATE SUMMIT” 2023.

Този висок форум има своята предистория – първата среща на върха за климата в Будапеща се проведе през 2020 г. и оттогава тя се е превърнала във важна годишна среща на заинтересованите страни по въпросите на климата и устойчивостта. В тези тематични срещи участват изтъкнати лектори от цял свят, дебатирайки по климатичните въпроси във всеки един от тематичните панели, свързани със зелената трансформация на икономиките в светлината на климатичните цели на Европа и света до 2050 г.

Тази година организаторите на събитието са окуражени именно от постигнатия огромния успех на предходните климатични събития, проведени в Будапеща в този формат и определят форумът “CLIMATE SUMMIT” 2023 да се проведе на 04.12.2023 год. в хотел „Marriott Budapest“.

По своята същност срещата на върха за климата в Будапеща е нишово, тематично събитие, фокусирано главно върху зеления преход на икономиките от региона на Централна и Източна Европа.

По време на срещата тази година участие в събитието са взели много политически лица, индустриални експерти, корпоративни лидери, технологични пионери и лидери, посветени на темата за устойчивостта, които са успели да споделят своите гледни точки за това как да се даде възможност на бизнеса и гражданското общество да предприемат действия, необходими за постигане на общите цели в областта на климата и климатичната неутралност.

Тази година в събитието са взели участие също и представители на водещи унгарски и мултинационални компании от сектори енергетика, горива и възобновяема енергия, като: MVM, E-on, EXXON Mobil, European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER), Intergovernmental Panel on Climate Change, Hungarian Renewable Energy Association, HUPX, MET Central Europe и много други.

На този висок форум са представени множество презентации (може да ги откриете на този активен линк), чрез които са засегнати ключовите теми и новости от климатичния сектор, свързани главно с предизвикателствата за декарбонизацията и сигурността на доставките, нисковъглеродната икономика и устойчивостта на компаниите, чистия транспорт и интелигентна мобилност. Тази година съществено внимание е отделено и на потенциала на малките модулни реактори (SMR) и на мястото на усъвършенстваната ядрена енергия в енергийната сигурност, „интелигентните“ градове и не на последно място биоразнообразието.

Водещите теми на форума:

На срещата на върха за климата за 2023 в Будапеща участниците дебатираха по темите за:

Новият енергиен свят: Актуална проверка на реалността в променящия се енергиен сектор, изправен пред предизвикателствата на декарбонизацията и сигурността на доставките.

По пътя към нисковъглеродна икономика: Как компаниите правят своите бизнес операции и икономически дейности по-устойчиви и издръжливи в различните бизнес индустрии?

Устойчиви финанси и инвестиции: Каква е ролята на „зелените“ финанси за смекчаване на изменението на климата?

Чист транспорт и интелигентна мобилност: Как можем да намалим емисиите на един от най-замърсяващите сектори?

Стратегията на ЕС за чисти технологии: Как да поддържаме конкурентоспособността на Европа в лицето на Закона за намаляване на инфлацията на САЩ (IRA)?

Потенциалът на малките модулни реактори (SMR): Може ли усъвършенстваната ядрена енергия да поддържа енергийната сигурност и да ни помогне да разрешим проблемите, свързани с изменението на климата?

Интелигентните градове на фокус: Как да дадем възможност на градовете ни за едно бъдеще с нулеви емисии?

ESG тенденции: Кои са основните ESG тенденции, които виждаме да влияят на инвеститорите и компаниите през следващата година?

Биоразнообразието: Нашата най-силна естествена защита срещу изменението на климата!

На този линк (налично видео в сайта на събитието) може да се потопите в атмосферата на проведения на 04.12.2023 год. форум в Будапеща!